FAQ

Często zadawane pytania

Analiza więzi prenatalnej polega na pomocy w budowaniu więzi z dzieckiem, przyglądaniu się jak przejawia się obiekt macierzyński, jakim mechanizmom podlega kobieta i udzielaniu wsparcia, ma na celu obniżanie napięcia związanego ze zbliżającym się porodem. Analiza więzi wspiera więź między przyszłą matką a jej dzieckiem, służy do analizy relacji między matką a dzieckiem . Praca obejmuje koncentrację na tu i teraz, z dzieckiem w roli głównej, aby mogło się dobrze urodzić i czuło się bezpiecznie przed, w trakcie i po porodzie oraz aby utrzymało to poczucie w swoim dalszym życiu jako najważniejszą wiedzę, którą będzie mogło przekazywać dalej. Analiza więzi prenatalnej nie jest procesem leczniczym w rozumieniu psychoterapeutycznym, jest wsparciem dla matki i działaniem profilaktycznym jesłi chodzi o rozwój osobowości dziecka.
Analiza więzi prenatalnej ma 2 cele. Z jednej strony chodzi o to, by zaspokoić pierwotne potrzeby dziecka, czyli poczucie bezpieczeństwa stałości, bycia przyjętym, ochrony i przede wszystkim głębokiej emocjonalnej przychylności. Z 2 strony metoda ta przy pomocy swoich specyficznych technik umożliwia wspieranie zdolności matki do wiązania się.

Wyróżniamy 2 rodzaje więzi. Mamy powszechnie znaną więź pourodzeniową, ramach relacji, dziecko po porodzie zachowuje się w określony sposób, by uzyskać kontakt, bliskość swojego opiekuna. Dziecko posiada- aby osiągnąć swój cel- niezbędny wrodzony instynkt,  określony repertuar zachowań, który został mu przekazany przez genetyczne programowanie, oraz poprzez przekaz doświadczeń międzypokoleniowych. W ten sposób dziecko gwarantuje sobie, że jego pierwotna bliska osoba, zapewni mu pożywienie oraz poczucie bycia chronionym i kochanym, poprzez doświadczenie, że jego potrzeby są dostrzegane.

Mamy również więź przedurodzeniową, która jest głównym obiektem zainteresowań analizy więzi prenatalnej.  Dlaczego więź przed urodzeniowa jest tak ważna? Odpowiedź na to pytanie pomaga nam odnaleźć min neurobiolog dr Gerald Huther. Pierwsza więź, która ma swój początek już przy poczęciu jest pierwszym najwcześniejszym doświadczeniem więzi każdego człowieka i służy jako wewnętrzny model roboczy dla wszystkich przyszłych relacji przywiązaniowych. Model ten bazuje na doświadczeniu, że innemu człowiekowi można ufać, że rozpoznaje się własną wartość i że własne „Ja” jest zdolne wejść z innymi w relacje wymiany. Badania wykazują również ogromny wpływ więzi przed urodzeniowej na rozwój mózgu płodu, szczególnie na rozwój układu limbicznego i pnia mózgu. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój mózgu rozpoczyna się już w 18 dniu po poczęciu i wszystkie mamy, szykujące się na zajście w ciążę dbają o suplementacje kwasu foliowego, to co najmniej jest tak samo ważne dbać o więź przedurodzeniową ze swoim dzieckiem.

Komunikacja miedzy matką i dzieckiem wewnątrzmacicznym odbywa się poprzez wymianę obrazów mentalnych i dialogów a także wizualizacji. Wszystko, co jest przekazywane i mówione dociera do mózgu i ciała dziecka. Ten proces komunikacji jest możliwy dzięki tak zwanym neuronom lustrzanym. Które między innymi stanowią neuronową podstawę ludzkiej zdolności do odczuwania emocji i empatii. Po pierwszych sesjach z dzieckiem przepływ informacji i komunikacji między matką a dzieckiem staje się coraz bardziej intensywny, a matka nieustannie rozwija swoją zdolność wyczuwania potrzeb swojego dziecka, w ten sposób zwiększa się u dziecka, jego zdolność uczenia się, a aktywność jego mózgu jest intensywnie stymulowana. Kolejnym kanałem, przez którym matka i dziecko się komunikują, są fale mózgowe. Podstawą naszych myśli emocji i zachowań jest komunikacja między komórkami nerwowymi naszych mózgów, w trakcie analizy więzi prenatalnej wzbudzamy aktywność fal Alfa. Delta. I Tetha. Kiedy te fale mózgowe są aktywne, nasze zmysły przekierowują się od świata zewnętrznego, i kierowane są na sygnały pochodzące z wewnątrz. W ten sposób wspierana jest zarówno żywa wyobraźnia intuicja możemy również otrzymywać informacje, które wykraczają poza naszą normalną świadomość na jawie. I właśnie to dzieje się, kiedy kobieta w ciąży jest delikatnie prowadzona do stanu medytacyjnego podczas analizy więzi prenatalnej.

Analiza więzi prenatalnej oparta jest na paradygmacie psychoanalitycznym, nie chodzi w niej o rozumienie świadomej , powierzchniowej warstwy doświadczeń, o lubienie, chęć niesienia pomocy, ale przede wszystkim o rozpoznawanie i odzwierciedlanie nieświadomości w przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu. Obrazy pochodzą ze świadomego życia kobiety, to jest ich wartość. Rozumienie psychoanalityczne pomaga przełożyć je na obrazy, które odnoszą się do natury jej więzi z dzieckiem. 

Warto wspomnieć, że psychoanalitycy zajmują się życiem prenatalnym już od ponad 100lat, a dziś dzięki zaawansowanym technologią badawczym mamy możliwość weryfikowania i potwierdzania ich intuicji.

Analizę więzi warto rozpoczynać między 10 a 20 tygodniem ciąży, co da czas na wypracowanie przywiązania, przygotowanie do porodu, optymalnym schematem pracy są 2 sesje tygodniowo po 1 h. Dobrą praktyką jest kontynuacja analizy po porodzie (3-4 sesje) przy udziale dziecka. 

Jest to metoda wspomagająca przygotowanie do porodu jako do doświadczenia rozwojowego:

 • uwalnia naturalne, kobiece zdolności do rodzenia dzieci
 • pozwala przeformułować proces porodu z bolesnego i trudnego na rozwojowe,
 • satysfakcjonujące doświadczenie współpracy z dzieckiem wpływa na uwolnienie się w organizmie rodzącej naturalnych substancji przeciwbólowych
 • wzmacnia poczucie sprawczości i kompetencji macierzyńskich
 • ułatwia odnalezienie się w roli mamy, wzmacnia relację z dzieckiem.

Z hipnoporodem pracuję w trakcie sesji indywidualnych ale i w ramach grupy rozwojowej dla kobiet ciężarnych.

Metoda hipnoporodu polega na aktywowaniu właściwych fal mózgowych by kobieta znalazła się w stanie głębokiej relaksacji co pozwoli na zmiejszenie poziomu korytyzolu, pomoże budować stabilny obraz siebie, nawiązywać relację z dzieckiem i przejść przez poród w optymalny sposób.

Praca z diadą jest wczesną interwencją psychoterapeutyczną, która ma na celu obserwację relacji matka-dziecko (do 18mż), by ułatwić mamie proces komunikacji z dzieckiem, zbudowanie sytemu znaczeń konkretnych objawów psychosomatycznych.

Jeżeli doświadczasz trudności w relacji ze swoim dzieckiem w obszarach:

 • snu -zasypianie, wybudzanie, długość;
 • jedzenia – ilość, jakość;
 • trawienia- kolki, jakość wypróżnień;
 • zachowania- drażliwość, niepokój, wzmożony lęk separacyjny;
 • oddychania – nawracające infekcje;
 • skóry – egzemy, alergie;
konsultacja może być dobrym rozwiązaniem.

Zadaniem psychoterapeuty jest takie zaopiekowanie się mamą by czuła się kompetentną i sprawczą w interakcji z dzieckiem, a ewentualne trudności które się pojawiają mogła obserwować i rozumieć również z perspektywy emocjonalnej. 

Pojawienie się dziecka często wzbudza w świeżo upieczonych rodzicach wiele niepokoju i ambiwalentnych odczuć. Młoda mama może czuć się pomieszana, a nowe zadania przed którymi staje ( zwłaszcza niewyspana i z burzą hormonów) mogą powodować uczucia bezradności, złości, tęsknoty za przeszłym życiem.

Dziecko jako aktywny współtwórca relacji poprzez swoje ciało nadaje w stronę mamy cały szereg informacji o swoim samopoczuciu, potrzebach, sposobie w jaki chciałoby być zaopiekowane. Pierwsze tygodnie życia dziecka służą wzajemnej nauce swoistego języka tej relacji. 

Często nie jest to zadanie łatwe i oczywiste jakbyśmy sobie tego życzyli, a praca z diadą pozwala obniżyć napięcie w systemie rodzinnym, ryzyko depresji poporodowej, zniwelować skutki doświadczenia trudnej ciąży i traumy porodu. 

Obserwacja zachowań noworodka (NBO) oparta o założenia dr Brazeltona wyjaśnia jak rozumieć różnorodne zachowanie dziecka. Pozwala odkryć jego indywidualność i niezwykłą zdolność reagowania na otaczający świat. Pomaga zrozumieć, co dziecko już potrafi, a w których obszarach potrzebuje wsparcia. W czasie około 20-30 minutowego badania Maluch jest zawsze aktywnym partnerem dialogu, komunikuje się z nami poprzez swoje zachowanie. Wraz z Rodzicami obserwujemy kompetencje społeczne dziecka, sposoby uspokajania się, reakcje na różne pojawiające się w jego otoczeniu bodźce. Staramy się zrozumieć dlaczego dziecko płacze, jakiej pomocy od nas oczekuje by odzyskać równowagę, zasnąć lub wrócić do zabawy. Spotkanie staje się okazją do rozmowy o rodzicielskich wątpliwościach i niepokojach. Rzetelne informacje zdobyte w trakcie spotkania pomagają Rodzicom odkryć najlepsze metody wspierania swojego dziecka rozwoju. Najważniejsze założenia NBO:

– Noworodki i niemowlęta są istotami społecznymi, gotowymi do interakcji

– Noworodki i niemowlęta komunikują się przez swoje zachowanie

– Komunikacja noworodków i niemowląt nie jest przypadkowa.

NBO to narzędzie pomagające rodzicom cieszyć się fascynującą wyjątkowością dziecka, obserwując jego zachowanie, które jest jego językiem. NBO rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje rodzicielskie.

Dla rodzin z dziećmi od dnia narodzin do ukończenia 3 miesiąca życia.

 • Zrozumieć jak komunikują się noworodki i niemowlęta,
 • Poznać stany zachowania noworodka i niemowlęcia;
 • Poznać objawy nadmiernej stymulacji;
 • Nauczyć się skutecznych technik uspokajania noworodka
 • Pogłębienie wiedzy na temat rozwoju i zachowania noworodka
 • Pogłębionego spojrzenia na zachowanie dziecka jako formę komunikacji oraz jego znacznie w świetle zadań rozwojowych noworodka
ANNA KRAMEK

Dyplomy, Świadectwa, Certyfikaty

Anna Kramek ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, a także świadectwa ukończenia studiów Podyplomowych „Psychobiologia Zdrowia na Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Ukończyła również całościowe szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej.

Anna Kramek posiada także zaświadczenie ukończenia rocznego seminarium Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży i diadą matka niemowlę, szkolenia z zakresu NBO- Narzędzia Obserwacji Niemowląt, i certyfikaty uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym Teorii Poliwagalnej, uzyskałą też tytuł Instruktora Hipnoporodu.

Anna Kramek posiada trzyletnie doświadczenie pracy na oddziale dziennym dla osób z podwójną diagnozą i odbyła 300h staż na oddziale psychiatrycznym, praktykę indywidualną prowadzi od 2006r. Systematycznie uczestniczy w konferencjach psychoterapeutycznych, szkoleniach z zakresu aromaterapii, częstotliwości i medycyny komplementarnej.

SUBSKRYPCJA

Zostańmy w kontakcie!
Odbierz dodatkowe korzyści.

  Bądź na bieżąco z nową ofertą i promocjami​
  we Wrocławskiej Akademii Rozwoju