SEMINARIA I WARSZTATY

Superwizja dla specjalistów
opieki okołoporodowej

WROCŁAWSKA AKADEMIA ROZWOJU

Grupy superwizyjne

W trakcie superwizji uczestnicy dzielą się trudnościami które napotkali w swojej pracy,
wartością jest informacja zwrotna od pozostałych członków grupy i prowadzącego.

Dzięki takim spotkaniom specjaliści mają szansę odciążyć się z doświadczanych trudności, zobaczyć inną perspektywę, uzyskać od grupy wsparcie i inne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Systematyczne spotkania superwizyjne przeznaczone są dla specjalistów tj.:

  • położne, położnicy
  • pediatrzy, neonatolodzy 
  • psychologowie, terapeuci

pracujących z kobietami w okresie okołoporodowym

Grupy superwizyjne pracują na zasadzie grup zamkniętych tzn.,
skład grupy się nie zmienia w trakcie procesu, praca oparta jest o zasadę tajemnicy medycznej.

Jeśli chcesz uczestniczyć w grupie superwizyjnej, lub wolałabyś pracować indywidualnie
zapraszam do kontaktu.

W celu dokonania rejestracji zachęcamy do kontaktu telefonicznego