DLA CIEBIE

Pomagamy w ramach zajęć grupowych i indywidualnych

Obszar pomocy okołoporodowej wymaga holistycznego podejścia i współpracy specjalistów z różnych dziedzin, dlatego też współdziałam z położnymi, ginekologami, osteopatą, urofizjoterapeutą, lekarzem specjalizującym się w akupunkturze i psychiatrą.
Terapia indywidualna - kobieta

Terapia
Indywidualna

Okres okołoporodowy to szczególny moment w życiu całej rodziny. Warto wesprzeć się w budowaniu więzi, poczucia bezpieczeństwa, kompetencji rodzicielskich by był to moment rozwojowy.

Warsztaty i Seminaria

Seminaria
i warsztaty

Seminaria i warsztaty dają możliwość zapoznania się z profesjonalną, specjalistyczną wiedzą w życzliwej atmosferze, uczestnicy mają również możliwość wymieniać osobiste doświadczenia i uzyskiwać wsparcie od grupy.

Anna Kramek - kontakt
NAZYWAM SIĘ ANNA KRAMEK

Moją misją jest udzielanie wsparcia kobietom ciężarnym i szerokie propagowanie profesjonalnej wiedzy dotyczącej rozwoju struktur osobowościowych i życia prenatalnego.

Od 2006r. jestem psychoterapeutą psychodynamicznym.

Służę pomocą w przygotowaniu do porodu jako wydarzenia rozwojowego, stoję u boku mam i dzieci w pierwszym etapie ich wspólnej drogi, a także prowadzę szeroko pojętą psychoedukacje z zakresu procesów zachodzących w życiu prenatalnym, wczesnej relacji matka-dziecko, rozwoju struktur osobowościowych.

Aktywność swoją realizuje poprzez prowadzenie sesji indywidualnych metodą Analizy Więzi Prenatalnej, terapii dziecięcej traumy prenatalnej i porodowej, pracy z diadą matka- dziecko, sesji hipnoporodu, spotkań grup rozwojowych dla kobiet oczekujących dziecka, cyklicznych spotkań superwizyjnych dla położnych, a także seminariów i warsztatów osobowościowych dla rodziców i profesjonalistów z różnych dziedzin.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Sprawdzony Psychoterapeuta Psychodynamiczny

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym od 2006r, stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, systematycznie korzystam z superwizji.
Certyfikaty, Dyplomy, Zaświadczenia - Anna Kramek

W celu dokonania rejestracji zachęcamy do kontaktu telefonicznego