DLA CIEBIE

Analiza więzi prenatalnej

WROCŁAWSKA AKADEMIA ROZWOJU

Analiza więzi prenatalnej polega na pomocy w budowaniu więzi z dzieckiem,
przyglądaniu się jak przejawia się obiekt macierzyński, jakim mechanizmom podlega kobieta i udzielaniu wsparcia,ma na celu obniżanie napięcia związanego ze zbliżającym się porodem.

Analiza więzi jest dla Ciebie jeżeli jesteś zainteresowana:

aktywnym tworzeniem więzi z nienarodzonym dzieckiem

życiem wewnętrznym swojego dziecka

budowaniem wspólnego języka z dzieckiem

przygotowaniem do porodu, żeby był on doświadczeniem rozwojowym

Co zyskujesz dzięki
Analizie Więzi Prenatalnej?

Analizę więzi warto rozpoczynać między 10 a 20 tygodniem ciąży, co da czas na wypracowanie przywiązania, przygotowanie do porodu, optymalnym schematem pracy są 2 sesje tygodniowo po 1 h.

Dzięki Analizie Więzi Prenatalnej zyskujesz:

 • więź przedurodzeniową ze swoim dzieckiem
 • zdrowy, silny układu nerwowy swojego dziecka
 • lepszy kontakt ze swoim ciałem
 • szansę na poród, który będzie dobrym doświadczeniem relacyjnym
 • poczucie kompetencji, bezpieczeństwa, pewności siebie, poczucie sprawczości
 • pełniejsze rozumienie swoich procesów psychofizycznych

Dobrą praktyką jest kontynuacja analizy po porodzie (3-4 sesje) przy udziale dziecka.

Czym jest analiza więzi?

Analiza więzi wspiera więź między przyszłą matką a jej dzieckiem, służy do analizy relacji między matką a dzieckiem . Praca obejmuje koncentrację na tu i teraz, z dzieckiem w roli głównej, aby mogło się dobrze urodzić i czuło się bezpiecznie przed, w trakcie i po porodzie oraz aby utrzymało to poczucie w swoim dalszym życiu jako najważniejszą wiedzę, z której będzie mogło korzystać w swoim dalszym życiu.

Komunikacja odbywa się za pomocą obrazów i komunikatów mentalnych między matką i dzieckiem wewnątrzmacicznym , które następnie są wspólnie omawiane i rozumiane- o ile to zrozumienie nie nastąpiło od razu.

Jeśli jesteś zainteresowana

 • aktywnym tworzeniem więzi ze swoim dzieckiem,
 • budowaniem wspólnego języka,
 • życiem wewnętrznym swojego dziecka,
 • procesami rozwojowymi, których doświadcza,
 • zmianami w Twoim sposobie myślenia i przeżywania,
 • chcesz przygotować siebie i dziecko do porodu,

analiza więzi prenatalnej jest stworzona dla Ciebie

Analiza więzi prenatalnej oparta jest na paradygmacie psychoanalitycznym, nie chodzi w niej o rozumienie świadomej , powierzchniowej warstwy doświadczeń, o lubienie, chęć niesienia pomocy, ale przede wszystkim o rozpoznawanie i odzwierciedlanie nieświadomości w przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu.

Obrazy pochodzą z nieświadomego życia kobiety, to jest ich wartość. Rozumienie psychoanalityczne pomaga przełożyć je na obrazy, które odnoszą się do natury jej więzi z dzieckiem. Analiza więzi prenatalnej nie jest procesem leczniczym w rozumieniu psychoterapeutycznym.

W celu dokonania rejestracji zachęcamy do kontaktu telefonicznego