SEMINARIA I WARSZTATY

Od poczęcia
a nawet „trochę” wcześniej

WROCŁAWSKA AKADEMIA ROZWOJU

Seminarium poświęcone jest odkrywaniu prawidłowości rozwoju osobowości od poczęcia
( a nawet dużo wcześniej)
poprzez kolejne etapy życia.

Etapy życia oraz rozwój prenatalny

Rozwój prenatalny będziemy omawiać opierając się na wiedzy epigenetycznej, poliwagalnej, koncepcjach psychoanalitycznych i psychobiologicznych.

Sięgniemy również po unikalną teorię rozwoju prenatalnego holenderskiego psychologa rozwojowego Riena Verdulta.

Pozwoli to uczestnikom patrzeć na dziecko prenatalne jako na istotę kompetentną, interaktywna, która ma zdolność do aktywnego współtworzenia relacji.

Jak przychodzimy na świat
Rozwój struktur osobościowych

Kolejnym obszarem którym będziemy się zajmować to wpływ sposobu w jaki przyszliśmy na świat na budowę i reaktywność układu nerwowego noworodka a co za tym idzie na całe nasze dalsze życie.

Rozwój struktur osobowościowych to trzeci obszar którym będziemy się zajmować. Śledząc uznane teorie rozwojowe i najnowsze odkrycia naukowe będziemy omawiać rozwój dziecka w szerokim spektrum. Nabędziecie, usystematyzujecie Państwo wiedzę między innymi z zakresu rozwoju psychoseksualnego, poznawczego, moralno- społecznego, prześledzimy kolejno pojawiające się lęki, a także wpływ kolejności narodzin na cechy osobnicze.

Wyjątkowość szkolenia

Będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z teoriami rozwojowymi które nie są powszechnie prezentowane, w większości będzie to rozumienie procesów rozwojowych dostępnych na specjalistycznych szkoleniach terapeutycznych. Ciekawym rozszerzeniem będzie psychobiologiczny punkt widzenia.

Warszaty - Rozwój dziecka
Moim marzeniem jest by wiedza o wpływie życia prenatalnego, rozwoju struktur osobowościowych była szeroko dostępna tak by członkowie rodzin a także specjaliści pracujący na rzecz rodziny, mieli możliwość rozpoznawania procesów rozwojowych i podejmowania adekwatnych oddziaływań. Dlatego też zadbam o to by prezentowane treści były podane w sposób łatwo przyswajalny, okraszone przykładami z praktyki indywidualnej. Z całą pewnością znajdziemy czas by omówić intrygujące Państwa indywidualne przypadki.
DLA KOGO?

Seminarium "Rozwój dziecka"
stworzone jest dla:

  • dla rodziców zaprawionych w bojach
  • dla rodziców oczekujących na nowego członka rodziny
  • lekarzy rodzinnych, pediatrów, fizjoterapeutów
  • pedagogów, wychowawców, nauczycieli

W celu dokonania rejestracji zachęcamy do kontaktu telefonicznego